Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1.      Az adatkezelési tájékoztató célja. 2

2.      Az adatkezelő adatai 2

2.1.       Adatvédelmi tisztviselő. 2

3.      A kezelt személyes adatok köre. 3

3.1.       Regisztrációs során megadandó személyes adatok. 3

3.2.       Technikai adatok. 3

3.3.       Cookie-k (Sütik). 4

3.3.1.         A sütik feladata. 4

3.3.2.         Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k. 4

3.3.3.         Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika). 4

3.4.       Online rendeléshez kapcsolódó adatok. 4

3.5.       Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok. 5

3.6.       Hírlevélhez kapcsolódó adatok. 5

4.      A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje. 5

5.      Az adatkezelés célja, módja és jogalapja. 5

5.1.       Általános adatkezelési irányelvek. 5

6.      Az adatok fizikai tárolási helyei 6

7.      Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre. 6

8.      Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 7

8.1.       Tájékoztatáshoz való jog. 7

8.2.       Az érintett hozzáféréshez való joga. 7

8.3.       Helyesbítés joga. 8

8.4.       Törléshez való jog. 8

8.5.       Az adatkezelés korlátozásához való jog. 8

8.6.       Adathordozáshoz való jog. 9

8.7.       Tiltakozás joga. 9

8.8.       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást. 9

8.9.       Visszavonás joga. 9

8.10.          Bírósághoz fordulás joga. 9

8.11.          Adatvédelmi hatósági eljárás. 9

9.      Egyéb rendelkezések. 9

 

1.    Az adatkezelési tájékoztató célja

Az OMTLAB Kft. (1115 Budapest, Keveháza u. 1-3, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az OMTLAB Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.omt.hu/adatvedelem címen.

Az OMTLAB Kft. fenntartja magának a jogot jelentájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az OMTLAB Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az OMTLAB Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az OMTLAB Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2.    Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@omt.hu és +36 1 611 4079 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az OMTLAB Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 7 év elteltével töröl.

Név: OMTLAB Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-09-187657

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24886022-2-43

Telefonszám: +36 1 611 4079

E-mail: info@sunstone-rtls.com

2.1.      Adatvédelmi tisztviselő

Név: Kállai Péter

Telefonszám: +36 30 551 2716

3.    A kezelt személyes adatok köre

3.1.      Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Kapcsolattartó adatai

Kötelezően kitöltendő

Teljes név

Igen

Születési idő

Igen

Ország

Igen

Irányítószám

Igen

Város

Igen

Cím

Igen

Telefonszám

Igen

Email

Igen

Jelszó

Igen

Jelszó megerősítése

Igen

Cég esetén számlázási adatok

Cégnév

Nem

Adószám

Nem

Telefonszám

Nem

Ország

Nem

Iránytószám

Nem

Város

Nem

Cím

Nem

Eltérő szállítási cím esetén

Cégnév

Nem

Adószám

Nem

Telefonszám

Nem

Ország

Nem

Iránytószám

Nem

Város

Nem

Cím

Nem

3.2.      Technikai adatok

Az OMTLAB Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtásasorán alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

             az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

             hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

             változatlansága igazolható (adatintegritás);

             a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az OMTLAB Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az OMTLAB Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az OMTLAB Kft. az adatkezelés során megőrzi

             a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

             a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

             a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3.      Cookie-k (Sütik)

3.3.1.      A sütik feladata

             információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

             megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek  pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

             megkönnyítik a weboldal használatát;

             minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2.      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.sunstone-rtls.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3.      Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.sunstone-rtls.com weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az OMTLAB Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4.      Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Számlázási adatok

Kötelezően kitöltendő

Keresztnév

Igen

Vezetéknév

Igen

Cégnév

Nem

Ország

Igen

Cím

Igen

Város

Igen

Irányítószám

Igen

Telefonszám

Nem

Email

Igen

Megjegyzés

Nem

3.5.      Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Számlázási adatok

Kötelezően kitöltendő

Keresztnév

Igen

Vezetéknév

Igen

Cégnév

Nem

Ország

Igen

Cím

Igen

Város

Igen

Irányítószám

Igen

Telefonszám

Nem

Email

Igen

Megjegyzés

Nem

 

3.6.      Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Emailben történő visszaigazolás után, az alábbi hírlevélhez kapcsolódó adatait tároljuk. A hírlevélről egy válasz e-mail segítségével bármikor leiratkozhat.

Számlázási adatok

Kötelezően kitöltendő

Név

Igen

Email

Igen

Cégnév

Nem

4.    A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Regisztrációnál megadott bejelentkezési adatok (email cím, jelszó)

Vásárló azonosítása

Felhasználói önkéntes hozzájárulás

Amíg Felhasználó vissza nem vonja

Szállítási, számlázási címek, telefonszám

Rendelések teljesítése

Felhasználói önkéntes hozzájárulás

Amíg Felhasználó vissza nem vonja

Rendelési adatok (rendelt termékek, számlázási adatok)

Archiválás, marketing (külön vásárlói hozzájárulással)

Törvényi előírás

A törvény által előírt ideig, könyvelési céllal.

IP-cím naplózás

Adatkezelési hozzájárulások naplózása, visszaélések, csalás elleni védelem

Csalás elleni védelem

Regisztráció törléséig

5.    Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1.      Általános adatkezelési irányelvek

Az OMTLAB Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az OMTLAB Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

             2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

             Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

             2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

             2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

             2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

             2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6.    Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét  vagy más adatait,  ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az OMTLAB Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az OMTLAB Kft. fér hozzá.

7.    Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A Társaság az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, a Társaság igényérvényesítése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett elérhető adatait.

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági megkeresés (pl. felszólítás, határozat, végzés, stb.) kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

Minden olyan esetről, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az érintettet haladéktalanul tájékoztatjuk és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Társaság az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet igény szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A Társaság rendszere az érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1.      Tájékoztatáshoz való jog

Az OMTLAB Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2.      Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3.      Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Az OMTLAB Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4.      Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Az OMTLAB Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

             személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

             az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

             az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

             a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

             a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

             a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Az OMTLAB Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

             az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

             az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett ellenzi  az adatok  törlését, és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;

             az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

             az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6.      Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7.      Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8.      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9.      Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10.  Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.    Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az OMTLAB Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.